दलित

From Wikipedia
Scheduled Castes distribution map in India by state and union territory according to the 2011 Census of India.

दलित शबद अनारिय जनस्से संबोधक्को परियोग होनात।

हिन्दू धम्म
श्रुति: वेद · उपनिषद · श्रुत
स्मृति: ईतिहास (रामायण, महाभारत, श्रीमदभागवत गीता) · पुराण · सुत्र · आगम (तन्त्र, यन्त्र) · वेदान्त
विचार अवतार · आत्मा · ब्राह्मन · कोसस · धम्म · कर्म · मोक्ष · माया · इष्ट-देव · मुर्ति · पूनर्जन्म · संसार · तत्त्व · त्रिमुर्ति · कतुर्थगुरु
दर्शन: मान्यता · प्राचीन हिन्दू धम्म · साँख्य · न्याय · वैशेषिक · योग · मीमांसा · वेदान्त · तन्त्र · भक्ति
परम्परा: ज्योतिष · आयुर्वेद · आरति · भजन · दर्शन · दिक्षा · मन्त्र · पुजा · सत्संग · स्तोत्र · विवाह · यज्ञ
गुरु: शंकर · रामानुज · माधवाचार्य · रामकृष्ण · शारदा देवी · विवेकानन्द · नारायण गुरु · औरोबिन्दो · रमन महार्षि · शिवानन्द · चिन्‍मयानन्‍द · शुब्रमुनियस्वमी · स्वामीनारायण · प्रभुपद · लोकेनाथ
विभाजन: वैष्णभ · शैव · शक्ति · स्मृति · हिन्दू पूनरुत्थान
देवता: हिन्दू देवता नाम · हिन्दू कथा
युग: सत्य युग · त्रेता युग · द्वापर युग · कलि युग
वर्ण: ब्राह्मन · क्षत्रीय · वैश्य · शुद्र · दलित · वर्णाश्रम धम्म

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.