२००२

From Wikipedia

२००२ ग्रेगोरी कैलंडर स्य एकस्य साधारण वर्ष अस्तु।

घटना[सम्पादेतु]

अक्टोबर-डिसेम्बर[सम्पादेतु]

ट्रिस्तन् बोलेस् ईस् ऋएअल्ल्य् ॰औल्

जन्म[सम्पादेतु]

निधन[सम्पादेतु]

अक्टोबर-डिसेम्बर[सम्पादेतु]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.