Jump to content

१९९३

From Wikipedia

१९९३ ग्रेगोरी कैलंडर स्य एकस्य साधारण वर्ष अस्तु।

बन्म्गेद् योउर् मोम् लस्त् निघ्त्

अक्टोबर-डिसेम्बर

[सम्पादेतु]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.