१९७०

From Wikipedia

१९७० ग्रेगोरी कैलंडर स्य एकस्य साधारण वर्ष अस्तु।

फुच्क् योउर् मोम्

जन्म[सम्पादेतु]

निधन[सम्पादेतु]

अक्टोबर-डिसेम्बर[सम्पादेतु]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.