Jump to content

पटिरूप:द सिम्प्सनस्

From Wikipedia
  द सिम्प्सनस् पटिरूप:Tnavbar
पात्रहरु: होमर सिम्प्सन · मार्ज सिम्प्सन · बार्ट सिम्प्सन · लिजा सिम्प्सन · म्यागी सिम्प्सन · अन्य पात्र
निर्माण: स्वर कलाकार: · लेखक: · प्रसारण · एवार्ड · गीत
मीडिया रिलिज: भाग · द ट्रेसी वुलम्यान शो शर्टस् · मीडिया · द सिम्प्सनस् चलचित्र
सीजनहरु: · · · · · · · · · १० · ११ · १२ · १३ · १४ · १५ · १६ · १७ · १८ · १९
प्रकृति: आरम्भ प्रकृया · स्यामपाटी क्रीडा हाँस्य · लिजा एकल स्याक्सोफोन · काउच हाँस्य · ह्यालोविन भाग · पूर्न् उवाच हास्य · अतिथि कलाकारा:
स्थानहरु: स्प्रींगफिल्ड · शेल्बीभिल् · क्यापिटल सिटी · ७४२ एभरग्रीन टेरेस
स्प्रींगफिल्ड एलेमेन्टरी स्कूल · स्प्रींगफिल्ड न्युक्लियर पावर प्लान्ट · मोअज् ट्याभर्न · क्विक्-इ-मार्ट · क्रस्टी बर्गर
प्रकाशणहरु: डिभिडि · डिभिडि सेट · भिडियो गेम · सिम्प्सनस् कमिक · बार्ट सिम्प्सन कमिक · अन्य प्रकाशण
अन्य: पोर्टल · नयाँ शब्द · बाहन · सामान · आविष्कार · डु द बार्टम्यान · होमरस्य कार्य · होमरस्य सपना