नेपाल भाषा

From Wikipedia
नेपाल भाषा
वार्तालाप स्थान: नेपाल, भारत
क्षेत्रदक्षिण एशिया
वक्ता १० लाख
भाषा परिवार
भाषा वर्गीकरण
चीनी-तिब्बती

   तिब्बती-बर्मेली
    हिमाली

    नेपाल भाय्

भाषा कोड
ISO 639-1new

नेपाल पाचीननेपालवस्सस्स एका भासा अत्थि। एसा चिनीतिब्बतीपरिवारस्स एका पाकट अत्थि। एसा गोपालराज वंशावलीस्स भासारूपेनापि पसिद्धा। नेपालभाषा तु ब्राह्मी परिवारस्स लिपिसु लिखीयति।

𑀦𑁂𑀧𑀸𑀮 𑀧𑀸𑀘𑀻𑀦𑀦𑁂𑀧𑀸𑀮𑀯𑀲𑁆𑀲𑀲𑁆𑀲 𑀏𑀓𑀸 𑀪𑀸𑀲𑀸 𑀅𑀢𑁆𑀣𑀺𑁇 𑀏𑀲𑀸 𑀘𑀺𑀦𑀻𑀢𑀺𑀩𑁆𑀩𑀢𑀻𑀧𑀭𑀺𑀯𑀸𑀭𑀲𑁆𑀲 𑀏𑀓𑀸 𑀧𑀸𑀓𑀝 𑀅𑀢𑁆𑀣𑀺𑁇 𑀏𑀲𑀸 𑀕𑁄𑀧𑀸𑀮𑀭𑀸𑀚 𑀯𑀁𑀰𑀸𑀯𑀮𑀻𑀲𑁆𑀲 𑀪𑀸𑀲𑀸𑀭𑀽𑀧𑁂𑀦𑀸𑀧𑀺 𑀧𑀲𑀺𑀤𑁆𑀥𑀸𑁇 𑀦𑁂𑀧𑀸𑀮𑀪𑀸𑀱𑀸 𑀢𑀼 𑀩𑁆𑀭𑀸𑀳𑁆𑀫𑀻 𑀧𑀭𑀺𑀯𑀸𑀭𑀲𑁆𑀲 𑀮𑀺𑀧𑀺𑀲𑀼 𑀮𑀺𑀔𑀻𑀬𑀢𑀺𑁇

Copper plate inscription at Swayambhunath, dated Nepal Sambat 1072 (1952 AD)

नेपाल भाषा साहित्यं[सम्पादेतु]

लेखका:[सम्पादेतु]

बाह्य गवाक्षा:[सम्पादेतु]