देय्यरट्ठ

From Wikipedia

देय्यरट्ठ (देय्यभासा: ประเทศไทย) वा राजकिच्चवसेन नाम राजाणाचक्कदेय्य (देय्यभासा: ราชอาณาจักรไทย) वुच्चतो एकस्स रट्ठ अत्थु इमस्स समये उद्धं सयामरट्ठो नाम वुच्चति। देय्यरट्ठं वजिरालङ्करणो नाम चक्किस्स दसमो राजो होति देवनगरो नाम राजधानी होति उद पञ्ञातनाम क्रुङ देवमहानगर अमररतनकोसिन्द महिन्दायुज्झा महातिलकभव नवरतनराजधानीपुरीरम्म उत्तमराजनिवेसनमहठान अमरविमानअवतारठित सक्कदत्तायविस्सुकम्मपसिद्धो वुच्चति ।