तुलसी पीठम् Tulasī Pīṭham

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
TulsiPeeth027.JPG
तुलसी पीठम् जगद्गुरुरामभद्राचार्येन द्वारा सण्ठपित एक भारतीय धम्मिक समाजहित च उपट्ठान पतिट्ठापन अत्थि।[१]

अभिञ्ञाणा[सम्पादेतु]

  1. नगर २००२, प्र.प्र. ९१.

गन्थवंस[सम्पादेतु]

  • दिनकर, डॉ. वागीश (२००८) (हिन्दीयाम्). श्रीभार्गवराघवीयम् मीमांसा [श्रीभार्गवराघवीयम् अनुविचारना]. दिल्ली, जम्बुदीप: देशभारती पकासन. ISBN 978-81-908276-6-9
Tulasī Pīṭham Jagadgururāmabhadrācāryena dvārā saṇṭhapita eka bhāratīya dhammika samājahita ca upaṭṭhāna patiṭṭhāpana atthi.[roman १]

Abhiññāṇā[सम्पादेतु]

  1. Nagara 2002, pra.pra. 91.

Gganthavaṃsa[सम्पादेतु]

  • Dinakara, Vāgīśa (2008) (Hindīyām). Śrībhārgavarāghavīyam mīmāṃsā [śrībhārgavarāghavīyam anuvicāranā]. Dillī, Jambudīpa: Deśabhāratī Pakāsana. ISBN 978-81-908276-6-9.