गुजराती

From Wikipedia

गुजराती (ગુજરાતી) भारतवस्सस्स एका भासा अत्थि। एसा भारतयोरोपीयपरिवारस्स एका वाणि अत्थि। गुजराती तु गुजराती लिपिसु लिखीयति। गुजराती भासास्स उप्पतिदेसा गुजरात अत्थि।

गुजराती लिपिसू लिखितो गुजराती सद्द