कोयम्बत्तूर् बैपास् Koyambattūr Baipās

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Coimbatore-L&T-Bypass-Madukkarai-Post.JPG
कोयम्बत्तूर् बैपास् जम्बुदीपस्य दमिऌअ नाडु विभागस्य कोयम्बत्तूर् नगरात् मग्ग अत्थि। Koyambattūr Baipās Jambudīpasya Damiḷa nāḍu vibhāgasya Koyambattūr nagarāt magga atthi.