Jump to content

कृष्ण

From Wikipedia

कृष्ण हिंदू धर्मा पूज्य भगवाने विष्नुः ८वेच अवतारका रुपमी अवतरिनु देवताः अस्तु।[१]

संदरिभ[सम्पादेतु]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.