अवयव सम्भासित:Hemant wikikosh

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

भवान् एष सम्भाषण पृष्ठे Hemant wikikosh लेखस्य सुधार शुद्धिकरणः तथा तत् सम्बन्धित विषये चर्चां कर्तुं शक्नोति

Admin rights[सम्पादेतु]

Hi Hemant wikikosh. You know have admin rights for a period of three months. Trijnstel (वार्ता) २१:१०, ५ ओक्टोबर २०१२ (UTC)
Thanks for granting the permission. -Hemant wikikosh (वार्ता) ०८:४९, ६ ओक्टोबर २०१२ (UTC)

Hello[सम्पादेतु]

Hello Hemant wikikosh. Will you help me translating few sentences in Pali language? Please reply here -KrozanDarshandhari (वार्ता) ०७:०८, १९ ज्यानुवरी २०१३ (UTC)